Llengües

Convocatòria

Convocatòria B·Debate 2016

Enrere

TANCADA la convocatòria de presentació de propostes pel programa d'activitats de 2016

Formulari de sol·licitud
Bases reguladores 

Amb l’objectiu de dur a terme la seva missió, B·Debate obre la convocatòria per presentar propostes d’activitats que configuraran el seu programa del 2016. La convocatòria es regeix per les "Bases reguladores de la convocatòria B·Debate 2016"

Terminis

La convocatòria de presentació d’activitats per al programa del 2016 romandrà oberta del 23 de març al 19 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Més informació

Si voleu més informació  de la Convocatòria B·Debate 2016 contacteu amb:

B·Debate
Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB)
08028 Barcelona
Telf: +34 93 310 33 30
bdebate@bdebate.org
larnal@biocat.cat – Laia Arnal

Beneficiaris

La convocatòria s’adreça a científics i experts reconeguts vinculats a entitats de recerca del país. Aquests experts únicament podran presentar una proposta per convocatòria anual. En cas de ser seleccionada per al Programa d’Activitats de 2016, el partner científic haurà de confirmar a B·Debate el suport a la proposta per part de l’entitat de recerca a la que està vinculat.

Els investigadors que presentin una proposta a la convocatòria hauran d’incloure el seu CV on acreditin clarament el camp científic en el que està treballant i la vinculació a algun centre de recerca del país.

Presentació de solicituds

La convocatòria es regeix per les bases reguladores de la convocatòria B·Debate 2016.

B·Debate posa a disposició dels sol·licitants a través del seu web  el formulari de sol·licitud  per la presentació de propostes. El lliurament d’aquest formulari degudament complimentat és imprescindible per a que una proposta d’activitat sigui avaluada.

Un cop enviada la sol·licitud no es permetrà adjuntar informació complementària. Les sol·licituds es lliuraran en format electrònic. Tota la informació continguda a les sol·licituds es considera confidencial.

Criteris de selecció

Les activitats que configuraran el Programa d’Activitats 2016 s’hauran d’alinear amb la missió, la visió i els valors que identifiquen B·Debate. Les activitats seleccionades han de destacar per les temàtiques avançades i les àrees científiques que tractin, i l’alt grau de participació d’experts internacionals i del país, com a ponents en els debats.

Les propostes del programa d’activitats de B·DEBATE han de fer incidència especial en:

Fronteres de la ciència
Generació de nou coneixement d'avantguarda en ciències de la vida.Identificació de reptes estratègics i nous àmbits d'estudi i de recerca.

Impacte social
Aportació de solucions innovadores que millorin les condicions i la qualitat de vida de les persones i del seu entorn.

Internacionalització
Elevada participació internacional, tant per les àrees científiques tractades com pels ponents i entitats participants.

Multidisciplinarietat
Aproximacions des d‘àrees científiques i disciplines transversals i complementàries per l’abordatge de les temàtiques a tractar.

Barcelona i Catalunya
Participació d'investigadors vinculats a entitats locals de recerca, tant ponents com assitents. Promoció de la col·laboració i de la consolidació de xarxes entre agents, entitats i experts nacionals i internacionals.