La nanotecnologia permetrà diagnòstics i tractaments 'low-cost' de malalties com el càncer

Ja hi ha més de 40 nanomedicines al mercat, la majoria per al càncer, però ara el repte és reduir el cost perquè es puguin introduir més al sistema sanitari

B·Debate ha reunit més de 60 experts a CosmoCaixa - Foto: © Biocat, Jordi Cabanas
10/10/2013

"Un dels objectius en nanotecnologia d'aquí al 2020 és seqüenciar el genoma d'una persona en una hora i per 100 dòlars" explicava aquesta setmana Yoshinobu Baba de la Universitat de Nagoya (Japó) a les jornades Nanotechnologies in Health: Current Challenges and Future Prospects que han organitzat B·Debate, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB-UAB) a Barcelona i on han participat més de 60 experts nacionals i internacionals.

Del 9 a l'11 d'octubre aquests científics han debatut sobre les eines nanomèdiques disponibles, com seguir promovent la innovació en aquest camp i, sobretot, com accelerar la seva aplicació en pacients. La nanotecnologia és una àrea de recerca en auge i amb un gran potencial en molts sectors. En la medicina, promet revolucionar el diagnòstic de malalties, l'administració de fàrmacs i moltes àrees de recerca, desenvolupament i aplicació clínica. "Els assajos basats en nanomaterials són prometedors pel que fa al diagnòstic de càncer", ha dit Joseph Wang, conferenciant principal dels debats i professor de nanoenginyeria de la Universitat de Califòrnia (Estats Units).

Des de principis del segle XXI, la despesa sanitària s’ha disparat degut a l’augment de l’esperança de vida i el conseqüent envelliment de la població. Segons el doctor Víctor Puntes, un dels líders científics d’aquest B·Debate, la nanotecnologia permetrà en un futur el diagnòstic i el tractament low-cost de malalties com el càncer. La doctora Nerea Roher, també líder científica de les jornades, remarca que els dispositius basats en nanotecnologia requereixen poc material per ser construïts i els processos de producció no són molt elevats. Les limitacions actuals perquè aquests dispositius siguin de baix cost són degudes a la falta de coneixement i a l’alt cost en recerca que es necessita, però no pel preu del producte final en si. 

Detecció i tractament del càncer

La detecció prematura del càncer és crucial per incrementar les possibilitats de supervivència d’un pacient. Per fer possible aquests diagnòstics es requereix el desenvolupament de dispositius d'anàlisi altament sensibles i precisos. Els assajos basats en nanomaterials són prometedors. Actualment ja s'han desenvolupat nanopartícules que poden reconèixer selectivament cèl·lules canceroses i nanosensors que permeten detectar, en fluids biològics, quantitats extremadament baixes de molècules que revelen l'existència de tumors malignes o altres malalties.

S’han realitzat també assajos clínics amb nanopartícules que alliberen de forma controlada fàrmacs en el punt d'interès terapèutic. Amb aquest procediment, s’està tractant específicament la zona on hi ha el problema i no es malmeten zones sanes, com si passa amb la quimioteràpia actual. Segons el Dr. Antonio Villaverde de l'IBB-UAB aquesta alta especificitat permet introduir nous fàrmacs, descartats abans per ser molt tòxics, i per tant augmentar l’eficàcia dels tractaments.

Altres aplicacions en salut

En camps com el de les malaltes cardiovasculars, per exemple, ja s’ha aconseguit controlar la fluïdesa de la sang, la pressió sanguínia, monitoritzar els moviments del cor o eliminar els ateromes (lesions arterials comunes en pacients amb aterosclerosis). Aquests últims, segons Víctor Puntes, es poden detectar i tractar utilitzant nanopartícules que absorbeixin determinades longituds d’ona de la llum, “s’introdueixen nanopartícules al tumor, s’aplica llum, com podria ser la d’infraroig, els fotons d’aquesta  llum són absorbits per les nanopartícules alliberant energia fins a destruir el tumor”. Les potencials aplicacions en el camp de la immunologia són també molt abundants, millors vacunes, tant profilàctiques com terapèutiques, i major control dels mecanismes d’activació del sistema immunitari, entre d’altres.

Properes jornades de B·Debate

B·Debate centre internacional per al debat científic de Barcelona és una iniciativa impulsada per Biocat i l’Obra Social “la Caixa” amb l’objectiu de cercar respostes i solucions a reptes i necessitats socials en l’àmbit de les ciències de la vida mitjançant la celebració de trobades internacionals d’alt nivell científic. Les properes jornades científiques de debat són:

El debat es pot seguir a Twitter @BDebate amb l'etiqueta #BDebate.

Organitzadors:
      
Col·laboradors: