Òrgans en miniatura, nanotecnologia o bioinformàtica permetran dissenyar fàrmacs personalitzats i reduir la recerca en animals

Científics internacionals han analitzat les noves tècniques de recerca de la medicina de precisió convocats per B·Debate, una iniciativa de Biocat i l'Obra Social "la Caixa"

30/09/2015

Encara que una mateixa malaltia pot presentar perfils molt diferents d’un pacient a un altre, sovint en medicina encara es prescriu la mateixa teràpia per a tothom. Fins ara els investigadors han fet servir tècniques i models animals de recerca genèrics, però la medicina personalitzada impulsa un canvi de paradigma per dissenyar tractaments fets a mida per a cada persona i molt més dirigits a la seva malaltia: la medicina de precisió.

La nova edició de B·Debate, Centre Internacional pel Debat Científic, una iniciativa de Biocat i l’Obra Social “la Caixa”,ha analitzat l'1 i 2 d'octubre les noves eines per la recerca bàsica i per als assajos preclínics de nous medicaments, com ara els últims avenços en biologia molecular, genòmica, nanotecnologia i bioinformàtica. “El nostre objectiu és modelitzar, entendre i tractar millor les malalties”, ha explicat el doctor Josep Samitier, líder d’aquest B·Debate i director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Algunes de les noves eines en recerca biomèdica de les que es va parlar durant el debat permeten dissenyar autèntics models en miniatura d’òrgans, teixits o cèl·lules humanes en xips de plàstic (organ-on-a-chip), altrres permeten modelitzar l’entorn d’una cèl·lula en un sistema de cultiu 3D que permet observar com es comportaria una cèl·lula en el seu ambient. Tal i com comenta Samitier, la tradicional experimentació en ratolins o cèl·lules mare “no deixa de ser imprescindible”, però la identificació d’altres eines més eficients està permetent reduir el nombre d’animals utilitzats per a la recerca biomèdica. A més, en recerca cada vegada s’obtenen més dades del genemo i com s'expressen aquests gens i la bioinformàtica permet preveure la resposta d’una persona a un determinat fàrmac d'una manera més acurada.

Cada càncer té la seva signatura genètica

En oncologia, la medicina de precisió permet aconseguir més resultats a curt termini. A dia d’avui moltes malalties oncològiques ja tenen associat un sistema de diagnosis per seleccionar quina tipologia de pacients respondrà millor a certs tractaments. Les marques moleculars de la malaltia podrien ser predictors dels beneficis d’una teràpia, i així s’evitarien els efectes secundaris i els costos sanitaris de tractaments poc eficients.

El desenvolupament de noves tecnologies permetrà democratitzar aquests tractaments per a tota la població com ja ha passat amb altres àmbits, com el de la telefonia mòbil. Segons el doctor Samitier, “la medicina personalitzada arribarà a la consulta en el primer quart de segle”. Aquests avenços no només són rellevants en malalties tan complexes com el càncer, sinó en d’altres tan recurrents com els refredats en què és important discernir la causa de la infecció (virus o bacteris) per prescriure el tractament adequat. “Abans es receptava un antibiòtic per tot i ara buscarem el tipus de fàrmac més eficaç per un determinat tipus de bacteri”, exemplifica Samitier.