Darwin i la selecció natural: seguim evolucionant?

"Una bona definició de cultura podria ser aquesta: tot allò que redueix la selecció natural". Així ho assegura Jaume Bertranpetit, investigador a l'Institut de Biologia Evolutiva (CISC-UPF) de Barcelona i colíder del B·Debate amb Elena Bosch. Si la selecció natural és el mecanisme bàsic de l'evolució proposada per Darwin, i si els éssers humans estem profundament immersos en el que anomenem cultura, la pregunta és: seguim evolucionant?

La resposta curta és que sí, almenys si tenim en compte els últims milers d'anys. Exemples d'adaptacions genètiques després de la sortida dels primers humans d'Àfrica estan en l'aclariment de la pell per millorar la producció de vitamina D, la capacitat de digerir la llet durant tota la nostra vida o les adaptacions de certes poblacions a l'altitud. Les noves eines genètiques estan permetent explorar aquests i altres canvis no observant els caràcters, sinó a través de les empremtes que la selecció natural deixa en el genoma.

Per discutir els últims avenços en el camp, diversos dels millors experts internacionals es van reunir en el debat Natural Selection in Humans: Understanding our adaptations’, organitzat pel B·Debate -una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el debat científic- juntament amb l'Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

CONCLUSIONS:

  1. Les eines genètiques estan permetent desentranyar petjades de selecció natural que han tingut lloc en els humans en els últims milers d'anys.

  2. Alguns dels canvis més recents han estat l'aclariment del color de la pell per aprofitar la llum del sol, l'adaptació a viure en altura o a seguir determinades dietes.

  3. El sistema immunitari és un dels llocs amb major variabilitat entre poblacions, i podria explicar diferències en la resposta de malalties infeccioses, molt variables en l'espai i en el temps i en la freqüència de malalties autoimmunes.

  4. Hi ha trets que semblen seguir canviant, com la tendència a una major alçada. Això no obstant, els científics dubten que es tracti d'un mecanisme de selecció natural.