1. La discapacitat: una construcció social amb múltiples actors

"La discapacitat és una construcció social", va comentar Leonor Lidón, professora a la Universitat Catòlica de València. Ho és perquè més enllà d'un dany, inclou barreres. I aquestes poden ser directes o indirectes, físiques i mentals.

"Davant la discapacitat sol estar present una violència simbòlica", ha afegit. "Quan observem a la Venus de Milo −una estàtua sense braços−, la impressió és la d'una obra d'art. Però si veiem un nedador sense cames o braços, la nostra atenció es fixa precisament en el que falta". La violència simbòlica i les barreres indirectes poden a vegades portar a una falsa sensació d'inclusió.

"Perquè les necessitats de les persones amb discapacitat tinguin un correlat en la realitat és fonamental preguntar-los, conèixer de primera mà què és el que necessiten", va apuntar Facundo Chávez, conseller a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans. "Està tenint lloc un redisseny de les ciutats, que acabaran per englobar a més del 80% de la població mundial, però com integrarem a totes les persones amb discapacitat?".

Una de les possibilitats ve donada pel concepte del "disseny universal", una forma de desenvolupar entorns que permetin l'accessibilitat al nombre més gran de persones possibles. "Però aquest tipus de disseny té un problema", va afegir Chávez, "i és que és possible que es perdi la mirada individual, l'atenció a les necessitats específiques de cada persona". Per això, el mateix Chávez advoca per un ajust raonable, que permeti corregir la possibilitat que es doni un disseny magnànim, amb la millor intenció, però incorrecte a vegades en aplicar-se en allò concret. Una mica com la resposta de Churchill quan li van preguntar què opinava dels francesos i que va recordar Joan Cornet, director de l’European Connected Health Alliance: "No ho sé, no conec a tots els francesos".

Altres actors involucrats també van ser citats. La tecnologia és una eina bàsica per a satisfer demandes de les persones amb discapacitat, "i els Estats són mobilitzadors de recursos. Necessitem que actuïn, i que les empreses de tecnologia responguin a aquesta necessitat", ha sostingut Chávez.

"Parlem de drets, indústria, atenció individual ...", va recollir Sara Rodríguez, presidenta de la Federació Provincial d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de Còrdova (FEPAMIC). "Sembla que tots estem d'acord, i que només pensem a reformular el missatge perquè arribi, perquè traspassi el mur".

"Qui parla, genera impacte", ha subratllat Karen Heinicke, consellera en l'organització CBM.