Cesar Vargas Blasco

Cesar Vargas Blasco

Barcelona. Espanya
Cap del Servei d'Urologia de l'Hospital de Viladecans i de la Clínica CIMA Barcelona