Els estudis del cervell en nens i adolescents aporten informació cabdal per a...
En l’àmbit de la Biomedicina, actualment s’està generant per...
Un dels grans reptes de la biomedicina actual és comprendre els processos de...
Les malalties respiratòries presenten una incidència molt elevada entre la...
Els algoritmes són conjunts d'instruccions que serveixen per a executar tasques...

Què fem?

Més

CONVOCATÒRIA

Més