L’estudi de la fisiologia i la plasticitat del cervell són elements clau per...
Connectar el genotip amb el fenotip és un gran repte biològic. L’...
El progrés científic en l’àmbit de les teràpies cel...
El creixement urbà sembla imparable. S’estima que l’any 2050 el 70% de...
Els estudis del cervell en nens i adolescents aporten informació cabdal per a...
Un dels grans reptes de la biomedicina actual és comprendre els processos de...
Les malalties respiratòries presenten una incidència molt elevada entre la...
Els algoritmes són conjunts d'instruccions que serveixen per a executar tasques...

Què fem?

Més

CONVOCATÒRIA

Més