BDebate

 • B·Debate és una iniciativa de Biocat i Obra Social “la Caixa”. El seu objectiu és impulsar trobades internacionals d’alt nivell científic pel debat, la col·laboració i l’intercanvi obert de coneixement entre experts de màxim prestigi nacional i internacional en l’abordatge de reptes complexos d’alt...
  B·Debate. Trobades internacionals d’alt nivell científic pel debat, la col·laboració i l’intercanvi obert de coneixement entre experts
 • Missió Impulsar trobades internacionals d’alt nivell científic per promoure la col·laboració i l’intercanvi d’iniciatives i coneixements entre experts de reconegut prestigi i la comunitat científica de Catalunya, generant debat avançat tranversal en l’àmbit de les ciències de la vida i la seva...
  B·Debate. Missió, visió i valors
 • B·DEBATE – International Center for Scientific Debate BARCELONA-, és una iniciativa conjunta de Biocat i Obra Social “la Caixa” .
  Entitats promotores
 • El Comitè Científic de B·Debate està composat per destacats experts i científics rellevants de diversos àmbits de la ciència a Catalunya. El membres del Comitè Científic són els responsables de seleccionar les propostes que conformen el programa d’activitats anual de B·Debate, actuant en interès de...
  Comitè científic