Debateca

 • 13/06/2019 a 14/06/2019
  This conference on synthetic biology is focused on medical applications on gene editing technologies . Our capacity to engineer genomes has increased enormously, and this advancement is impacting science and society. Synthetic Biology drives to a new era in a wide variety of research fields ranging...Llegeix més
 • 07/11/2018 a 08/11/2018
  Tradicionalment, la medicina s’ha basat en l'examen del pacient, l’historial mèdic i els paràmetres clínics disponibles, per al diagnòstic de les malalties i la selecció de tractaments efectius. Tanmateix, aquesta pràctica ha evolucionat amb l’aparició de noves tècniques d'imatge i de seqüenciació...Llegeix més
 • 18/10/2018 a 19/10/2018
  Avui tenim totalment integrat que l’exercici físic, la dieta equilibrada i el benestar emocional són elements imprescindibles per gaudir d’una vida saludable. Tanmateix, una enorme quantitat de recerca científica recolza la noció que el son de qualitat ha de ser considerat el quart pilar d’una vida...Llegeix més
 • 04/10/2018 a 05/10/2018
  La Ciència Oberta (Open Science) és un moviment que té per objectiu compartir la recerca científica i les seves dades a tota la societat civil, reforçant la idea del coneixement científic com a bé públic i aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies digitals per difondre i...Llegeix més
 • 03/09/2018 a 04/09/2018
  El canvi climàtic i el creixement continu de la població mundial suposen reptes sense precedents per a la seguretat alimentària. En aquest context, l’optimització de la seguretat alimentària mitjançant la millora de rendiment i la disminució de pèrdues és necessària per tenir una producció i...Llegeix més
 • 16/11/2017 a 17/11/2017
  Cada any es donen aproximadament 3,5 milions de defuncions per càncer en dones en tot el món (6.000 casos a Catalunya). Malgrat els avenços científics obtinguts en la classificació de subtipus tumorals i els determinants moleculars de la carcinogènesi, es requereix encara una clara millora en la...Llegeix més
 • 09/11/2017
  Els canvis demogràfics i el manteniment del nivell de qualitat de vida són grans reptes de la societat moderna. El ràpid creixement de la població i el seu envelliment serà un dels factors més importants que afectaran els costos sanitaris. L’enginyeria ha de jugar un paper molt important en...Llegeix més
 • 25/10/2017 a 26/10/2017
  Entre els reptes més importants en biomedicina hi és el d’entendre el paper de la cromatina i epigenètica en la salut humana i les malalties. Durant els últims 15 anys, l'epigenètica s'ha consolidat com un nou camp multidisciplinari amb un enorme potencial científic i terapèutic pel càncer i moltes...Llegeix més
 • 05/10/2017 a 06/10/2017
  L'aparició de les noves tecnologies de la informació, i la globalització de l'economia i també de la informació suposà, ja des de principis del segle XXI, una profunda transformació social de caràcter estructural: família, treball, educació, informació, ocupació i participació política. Els temps...Llegeix més
 • 17/07/2017 a 18/07/2017
  Entendre les bases genètiques de la nostra singularitat com a éssers humans i la clara distinció entre les diverses poblacions humanes és una fita que continua oberta en el camp de la biologia i que es pot estudiar mitjançant la detecció d’adaptacions específiques. Aquest objectiu és ara possible...Llegeix més