Debateca

 • Multi-Scale Simulation of Living Organisms: from Genomes to Human Organs
  19/09/2013
  La seqüenciació massiva d’ADN, la transcripció genòmica i la genòmica funcional ens ajuden a desxifrar els mecanismes d’acció dels gens humans. D'altra banda, la proteòmica i les eines de modelatge molecular estan incrementant els coneixements sobre el funcionament de les proteïnes dins les cèl·...Llegeix més
 • 18/09/2013 a 20/09/2013
  La ràpida evolució de la computació ens aproxima al somni de poder simular humans. La simulació per ordinador es pot aplicar des de nivells sub-atòmics fins a òrgans humans complerts. A més, s’han formulat nous desenvolupaments per integrar tecnologies, programari, simulació multi-escala, anàlisi...Llegeix més
 • 11/07/2013 a 12/07/2013
  La contaminació de l’aire que ens envolta és el resultat de les emissions provocades pel trànsit rodat i l’activitat industrial, energètica i productiva. Només a Europa cada any es produeixen unes 100.000 morts prematures en adults atribuïdes a la contaminació atmosfèrica i se sap que una de les...Llegeix més
 • 28/05/2013 a 29/05/2013
  Cada cop hi ha més evidències que el Plasmodium vivax (P. vivax) és el paràsit de la malària que s'expandeix més, amb una incidència majoritària dels casos a l'Amèrica Llatina i Àsia. La malària provoca cada any uns 250 milions de casos clínics i prop d’un milió de morts, principalment d'infants...Llegeix més
 • Extremely Preterm Babies. Improving Perinatal Care
  16/01/2013 a 17/01/2013
  Actualment, el 75% de les morts dels nens hospitalitzats ocorren en nens prematurs i el 80% dels nens hospitalitzats en unitats neonatals són prematurs. A Europa i a molts dels països desenvolupats la taxa de naixements prematurs oscil·la generalment entre el 5% i el 9%, i als Estats Units, fins i...Llegeix més
 • Unsolved Problems in Heart Repair
  28/11/2012 a 30/11/2012
  El tractament de la cardiopatia isquèmica és un desafiament clau per als sistemes de salut dels països desenvolupats, i cada vegada més per als països en vies de desenvolupament, a causa de l’increment de la seva prevalença; en especial per les seqüeles que la patologia provoca a llarg termini...Llegeix més
 • Neuroètica: desxifrant les arrels del bé i del mal
  13/11/2012
  La neurociència actual comença a descriure la moralitat des d’un punt de vista científic. Les noves tècniques exploratòries permeten observar com funcionen els cervells dels criminals més cruels i despietats, des­triar marcadors gènics i maduratius que predisposen a les conductes antisocials o...Llegeix més
 • Neuroethics: from Lab to Law. A Scientific Scrutiny of Sociability, Responsibility and Criminality
  12/11/2012 a 13/11/2012
  La neuroètica és una àrea científica nova que s'ocupa de les bases neurobiològiques de molts aspectes crítics per a la societat. Comprèn tant la neurociència de l'ètica com l’ètica de la neurociència. La primera es refereix principalment als avenços en neurociència, que ens proporcionen una...Llegeix més
 • Alimentar el món. Seguretat i sostenibilitat en la producció global d'aliments
  22/10/2012 a 08/11/2012
  La producció d’aliments s’ha convertit en les darrers dècades en un complex sistema de processos industrials a causa de la necessitat d’abastir una població cada vegada més gran i també davant de les perspectives de negoci que ofereixen els nous mercats globalitzats. La conseqüència és que la...Llegeix més
 • 09/10/2012 a 09/11/2012
  Els avenços en eines de seqüenciació de nova generació han comportat una dràstica reducció en els costos econòmics i en recursos humans, la qual cosa aporta infinites possibilitats a l’hora de seqüenciar i analitzar les característiques dels genomes, tant d’espècies animals com de les vegetals. S’...Llegeix més