Debateca

 • 11/07/2013 a 12/07/2013
  La contaminació de l’aire que ens envolta és el resultat de les emissions provocades pel trànsit rodat i l’activitat industrial, energètica i productiva. Només a Europa cada any es produeixen unes 100.000 morts prematures en adults atribuïdes a la contaminació atmosfèrica i se sap que una de les...Llegeix més
 • 28/05/2013 a 29/05/2013
  Cada cop hi ha més evidències que el Plasmodium vivax (P. vivax) és el paràsit de la malària que s'expandeix més, amb una incidència majoritària dels casos a l'Amèrica Llatina i Àsia. La malària provoca cada any uns 250 milions de casos clínics i prop d’un milió de morts, principalment d'infants...Llegeix més
 • Extremely Preterm Babies. Improving Perinatal Care
  16/01/2013 a 17/01/2013
  Actualment, el 75% de les morts dels nens hospitalitzats ocorren en nens prematurs i el 80% dels nens hospitalitzats en unitats neonatals són prematurs. A Europa i a molts dels països desenvolupats la taxa de naixements prematurs oscil·la generalment entre el 5% i el 9%, i als Estats Units, fins i...Llegeix més
 • Unsolved Problems in Heart Repair
  28/11/2012 a 30/11/2012
  El tractament de la cardiopatia isquèmica és un desafiament clau per als sistemes de salut dels països desenvolupats, i cada vegada més per als països en vies de desenvolupament, a causa de l’increment de la seva prevalença; en especial per les seqüeles que la patologia provoca a llarg termini...Llegeix més
 • Neuroètica: desxifrant les arrels del bé i del mal
  13/11/2012
  La neurociència actual comença a descriure la moralitat des d’un punt de vista científic. Les noves tècniques exploratòries permeten observar com funcionen els cervells dels criminals més cruels i despietats, des­triar marcadors gènics i maduratius que predisposen a les conductes antisocials o...Llegeix més
 • Neuroethics: from Lab to Law. A Scientific Scrutiny of Sociability, Responsibility and Criminality
  12/11/2012 a 13/11/2012
  La neuroètica és una àrea científica nova que s'ocupa de les bases neurobiològiques de molts aspectes crítics per a la societat. Comprèn tant la neurociència de l'ètica com l’ètica de la neurociència. La primera es refereix principalment als avenços en neurociència, que ens proporcionen una...Llegeix més
 • Alimentar el món. Seguretat i sostenibilitat en la producció global d'aliments
  22/10/2012 a 08/11/2012
  La producció d’aliments s’ha convertit en les darrers dècades en un complex sistema de processos industrials a causa de la necessitat d’abastir una població cada vegada més gran i també davant de les perspectives de negoci que ofereixen els nous mercats globalitzats. La conseqüència és que la...Llegeix més
 • 09/10/2012 a 09/11/2012
  Els avenços en eines de seqüenciació de nova generació han comportat una dràstica reducció en els costos econòmics i en recursos humans, la qual cosa aporta infinites possibilitats a l’hora de seqüenciar i analitzar les característiques dels genomes, tant d’espècies animals com de les vegetals. S’...Llegeix més
 • How Mind Emerges from Brain: a View into the Future
  12/07/2012 a 13/07/2012
  La neurociència és una nova disciplina dedicada a la comprensió sistèmica del conjunt de funcions contingudes al cervell com ara les sensacions, la motricitat, l’aprenentatge, la memòria, l’atenció, el plaer, la recompensa, la presa de decisions i les emocions. En els últims anys, la neurociència...Llegeix més
 • Beyond Omics Revolutions: Integrative Knowledge Management
  03/07/2012 a 05/07/2012
  La recerca de les anomenades ciències òmiques (genòmica, proteòmica, biologia de sistemes, etç..) està generant una gran quantitat de dades que inclou informació clau sobre les bases biològiques de la vida i de nombroses malalties. La gestió i l'anàlisi d'aquesta informació requereix de poderoses...Llegeix més