Debateca

 • Synthetic Biology. From Standard Biological Parts to Artificial Life
  17/09/2015 a 18/09/2015
  La biologia sintètica engloba diversos enfocs tradicionalment separats un de l’altre: el disseny de circuits de gens i proteïnes a partir de parts biològiques estàndards, el desenvolupament de codis genètics sintètics i la creació de cèl·lules artificials i organismes. El resultat comú d’aquests...Llegeix més
 • The Human Microbiome. Present Status and Future Prospects
  02/07/2015 a 03/07/2015
  La relació entre els microorganismes i la salut humana és coneguda des de fa molt de temps. Avui sabem que la microbiota humana constitueix una part del nostre organisme de vital importància amb una influència decisiva en l’estat general de salut i en el desenvolupament de certes malalties. Les...Llegeix més
 • Human Health in the Face of Climate Change. Science, Medicine and Adaptation
  14/05/2015 a 15/05/2015
  Nombroses evidències científiques ens indiquen que el clima global està canviant, en gran mesura degut a l’activitat humana. Les fluctuacions climàtiques poden tenir un impacte important en la salut humana. Aquestes fluctuacions climàtiques poden impactar adversament a la salut humana i al benestar...Llegeix més
 • A Dialogue with the Cerebral Cortex: Cortical Function and Interfacing
  29/04/2015 a 30/04/2015
  L’estudi de la fisiologia i la plasticitat del cervell són elements clau per al desenvolupament de noves eines per a restaurar la funció cortical danyada per malaltia. Alhora, el gran avanç tecnològic dels últims anys possibiliten l’estudi i la intervenció del cervell d’una forma inimaginable tan...Llegeix més
 • Evolution of Plant Phenotypes. From Genomes to Traits
  17/03/2015 a 18/03/2015
  Connectar el genotip amb el fenotip és un gran repte biològic. L’agricultura s’enfronta en el segle XXI a reptes sense precedents, fent necessari un salt endavant en la nostra habilitat per generar de manera ràpida noves varietats de plantes que permetin satisfer les variants condicions...Llegeix més
 • Advanced Cellular Therapies and Regenerative Medicine. The Promise in the 21st Century
  17/02/2015 a 18/02/2015
  El progrés científic en l’àmbit de les teràpies cel·lulars i la medicina regenerativa tindrà un enorme impacte en el desenvolupament mèdic, social i econòmic els propers anys. El desenvolupament d’aquestes àrees científiques emergents contribuiran a construir un nou paradigma de gran magnitud: el...Llegeix més
 • 24/11/2014
  El creixement urbà sembla imparable. S’estima que l’any 2050 el 70% de la població viurà en entorns urbans i, ja avui, algunes ciutats del món compten amb una població de més de vint milions d’habitants. A la vegada, la societat contemporània es caracteritza per un estil de vida marcat per una...Llegeix més
 • Big Data in Biomedicine. Challenges and Opportunities
  11/11/2014 a 12/11/2014
  En l’àmbit de la Biomedicina, actualment s’està generant per part dels investigadors, els professionals de la salut, i els pacients, una gran quantitat de dades procedents de diverses fonts que van des de la seqüenciació genòmica, els aparells d’imatges mèdiques d’alta resolució, els historials...Llegeix més
 • Environment and Child Brain Development. The Challenges in the Global Context
  16/10/2014 a 17/10/2014
  Els estudis del cervell en nens i adolescents aporten informació cabdal per a comprendre els patrons normals de funcionament i desenvolupament cerebral. Fins ara no s’han utilitzat tècniques de neuroimatge en grans estudis poblacionals, i no hi ha un consens entre neurocientífics i...Llegeix més
 • 50 Years of Histone Acetylation
  01/10/2014 a 02/10/2014
  Un dels grans reptes de la biomedicina actual és comprendre els processos de senyalització, regulats per la interacció de la informació genètica i els factors ambientals, que impacten en la plasticitat epigenètica de la cromatina, tant en la salut com en les malalties. Aquest coneixement pot ser...Llegeix més