Debateca

 • Human Health in the Face of Climate Change. Science, Medicine and Adaptation
  14/05/2015 a 15/05/2015
  Nombroses evidències científiques ens indiquen que el clima global està canviant, en gran mesura degut a l’activitat humana. Les fluctuacions climàtiques poden tenir un impacte important en la salut humana. Aquestes fluctuacions climàtiques poden impactar adversament a la salut humana i al benestar...Llegeix més
 • A Dialogue with the Cerebral Cortex: Cortical Function and Interfacing
  29/04/2015 a 30/04/2015
  L’estudi de la fisiologia i la plasticitat del cervell són elements clau per al desenvolupament de noves eines per a restaurar la funció cortical danyada per malaltia. Alhora, el gran avanç tecnològic dels últims anys possibiliten l’estudi i la intervenció del cervell d’una forma inimaginable tan...Llegeix més
 • Evolution of Plant Phenotypes. From Genomes to Traits
  17/03/2015 a 18/03/2015
  Connectar el genotip amb el fenotip és un gran repte biològic. L’agricultura s’enfronta en el segle XXI a reptes sense precedents, fent necessari un salt endavant en la nostra habilitat per generar de manera ràpida noves varietats de plantes que permetin satisfer les variants condicions...Llegeix més
 • Advanced Cellular Therapies and Regenerative Medicine. The Promise in the 21st Century
  17/02/2015 a 18/02/2015
  El progrés científic en l’àmbit de les teràpies cel·lulars i la medicina regenerativa tindrà un enorme impacte en el desenvolupament mèdic, social i econòmic els propers anys. El desenvolupament d’aquestes àrees científiques emergents contribuiran a construir un nou paradigma de gran magnitud: el...Llegeix més
 • 24/11/2014
  El creixement urbà sembla imparable. S’estima que l’any 2050 el 70% de la població viurà en entorns urbans i, ja avui, algunes ciutats del món compten amb una població de més de vint milions d’habitants. A la vegada, la societat contemporània es caracteritza per un estil de vida marcat per una...Llegeix més
 • Big Data in Biomedicine. Challenges and Opportunities
  11/11/2014 a 12/11/2014
  En l’àmbit de la Biomedicina, actualment s’està generant per part dels investigadors, els professionals de la salut, i els pacients, una gran quantitat de dades procedents de diverses fonts que van des de la seqüenciació genòmica, els aparells d’imatges mèdiques d’alta resolució, els historials...Llegeix més
 • Environment and Child Brain Development. The Challenges in the Global Context
  16/10/2014 a 17/10/2014
  Els estudis del cervell en nens i adolescents aporten informació cabdal per a comprendre els patrons normals de funcionament i desenvolupament cerebral. Fins ara no s’han utilitzat tècniques de neuroimatge en grans estudis poblacionals, i no hi ha un consens entre neurocientífics i...Llegeix més
 • 50 Years of Histone Acetylation
  01/10/2014 a 02/10/2014
  Un dels grans reptes de la biomedicina actual és comprendre els processos de senyalització, regulats per la interacció de la informació genètica i els factors ambientals, que impacten en la plasticitat epigenètica de la cromatina, tant en la salut com en les malalties. Aquest coneixement pot ser...Llegeix més
 • 12/06/2014 a 13/06/2014
  Les malalties respiratòries presenten una incidència molt elevada entre la població, generant un problema de salut global de primer nivell. Es calcula que el 5% de la població mundial té asma, el 10% de la població major de 40 anys pateix MPOC i la Síndrome d’Apnees de la son afecta al 4% de la...Llegeix més
 • La vida, instruccions d'ús. Com els algoritmes modelen la nostra vida
  14/05/2014 a 04/06/2014
  Els algoritmes són conjunts d'instruccions que serveixen per a executar tasques per a la resolució de problemes. Des de l’antiga Babilònia, fa 4.500 anys, la humanitat ha anat desenvolupant teoremes matemàtics basats en càlculs algorítmics per a trobar solucions sistèmiques a problemes de diferents...Llegeix més