Advanced Cellular Therapies and Regenerative Medicine. The Promise in the 21st Century

Advanced Cellular Therapies and Regenerative Medicine. The Promise in the 21st Century

Advanced Cellular Therapies and Regenerative Medicine. The Promise in the 21st Century

17 i 18 de febrer de 2015

17 de febrer de 2015: CosmoCaixa Barcelona. c/ Isaac Newton, 26. Barcelona. 18 de febrer de 2015: Banc de Sang i Teixts. Passeig Taulat, 116. Barcelona

Líders científics

Dr. Joan García
Director of XCELIA Advanced Therapies Division 
Banc de Sang i Teixits (BST)