Light for Health

Light for Health

Light for Health

30 i 31 de maig de 2011

ICFO· PTM · Avgda Friedrich Gauss, 3 08860 Castelldefels

Líders científics

Lluís Torner
Director de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)