Convocatòria B·Debate 2018

Convocatòria B·Debate 2018

Tancada la Convocatòria de presentació de propostes pel programa d'activitats de 2018 

Amb l’objectiu de dur a terme la seva missió, B·Debate obre  la convocatòria per a presentar propostes d’activitats que configuraran el seu programa d’activitats del 2018. La convocatòria es regeix per les "Bases reguladores de la Convocatòria B·Debate 2018"

Terminis

La convocatòria de presentació d’activitats per al programa del 2018 romandrà oberta del 31 de març al 21 de juny, ambdós inclosos.

Més informació

Si voleu més informació de la Convocatòria B·Debate contacteu amb:

B·Debate (Biocat)
Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB)
08028 Barcelona
Tel.: +34 93 310 33 30
bdebate@bdebate.org
Marta Soler – msoler@biocat.cat

Beneficiaris

La convocatòria s’adreça a científics i experts reconeguts vinculats a entitats de recerca del país. Aquests experts únicament podran presentar una proposta per convocatòria anual. El partner científic haurà de confirmar a B·Debate el suport a la proposta per part de l’entitat de recerca a la que està vinculat. Els investigadors que presentin una proposta a la convocatòria hauran d’incloure el seu CV on acreditin clarament el camp científic en el que està treballant i la vinculació a algun centre de recerca del país.

Presentació de sol·licituds

La convocatòria es regeix per les "Bases reguladores de la convocatòria B·Debate 2018".

B·Debate posa a disposició dels sol·licitants a través del seu web el formulari de sol·licitud per la presentació de propostes. El lliurament del formulari degudament complimentat és imprescindible per a que una proposta d’activitat sigui avaluada.

Un cop enviada la sol·licitud no es permetrà adjuntar informació complementària. Totes les sol·licituds es lliuraran en format electrònic. Tota la informació continguda a les sol·licituds es considera confidencial.

Criteris de selecció

Les activitats que configuraran el Programa d’Activitats 2018 s’hauran d’alinear amb la missió, la visió i els valors que identifiquen B·Debate. Les activitats seleccionades han de destacar per les temàtiques avançades i les àrees científiques que tractin, i l’alt grau de participació d’experts internacionals i del país, com a ponents en els debats. Es valorarà positivament l’abordatge d’activitats transversals de suport a la recerca, així com de difusió de les conclusions del debat. 

Les propostes del programa d’activitats de B·DEBATE han de fer incidència especial en:

 • Fronteres de la ciència
  Generació de nou coneixement d'avantguarda en ciències de la vida. Identificació de reptes estratègics i nous àmbits de recerca.
 • Impacte social
  Aportació de solucions innovadores que millorin les condicions i la qualitat de vida de les persones i del seu entorn.
 • Internacionalització
  Elevada participació internacional, tant per les àrees científiques tractades com pels ponents i entitats participants.
 • Multidisciplinarietat
  Aproximacions des d'àrees científiques i disciplines transversals i complementàries per l’abordatge de les temàtiques a tractar.
 • Barcelona i Catalunya
  Participació d'investigadors vinculats a entitats locals de recerca, tant ponents com assitents. Promoció de la col·laboració i de la consolidació de xarxes entre agents, entitats i experts nacionals i internacionals.
Convocatoria