Com millorar la qualitat de l'aire que respirem?

  • Segons l'OMS, la contaminació de l'aire provoca 430.000 morts prematures cada any a la UE

  • El 80% de la població europea urbana viu exposada a nivells de partícules atmosfèriques de 10 micres de diàmetre o inferior (PM10) per sobre dels nivells de referència de l'OMS. Aquestes partícules són molt perilloses per la seva capacitat de penetrar en els pulmons i al torrent sanguini

  • 9 de cada 10 europeus creuen que les malalties lligades a la qualitat de l'aire, com les malalties respiratòries i les cardiovasculars, són un problema greu. El 56% creu que la qualitat de l'aire s'ha deteriorat en els últims 10 anys i el 72% se sent insatisfet amb els esforços realitzats per les autoritats públiques per millorar la qualitat de l'aire

  • Els dies 11 i 12 de juliol, experts procedents de Suècia, els Països Baixos, Suïssa, Regne Unit, Àustria i Espanya debatran a Barcelona iniciatives per millorar la qualitat de l'aire al continent europeu

  • Les jornades "Urban Air Quality: the Challenge of Non-exhaust Road Transport Emissions" estan organitzades per B·Debate, una iniciativa de Biocat i l'Obra Social "la Caixa", amb la col·laboració de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)

08/07/2013
Barcelona, 8 de juliol de 2013. Cada ésser humà inhala 14 kg d'aire cada dia, mentre que només beu 2 kg d'aigua i ingereix 1,5 kg d'aliment. L'aire és un element essencial per a la vida i els ciutadans estan molt preocupats per la seva qualitat. Amb cada respiració no només inhalem oxigen vital, sinó també petites quantitats de gasos i partícules potencialment nocives. Aquests components afecten directament la nostra salut encara que no en siguem conscients. Els efectes adversos no es deuen només a exposicions agudes puntuals sinó, també, a l'exposició crònica a aquests compostos que, de mitjana, poden reduir l'esperança de vida en més de vuit mesos i fins a més de dos anys a les ciutats i regions més contaminades del planeta.
 
Segons dades de l'OMS, 430.000 adults moren de forma prematura cada any a la Unió Europea com a conseqüència de les emissions procedents del transport per carretera, la indústria, la calefacció i les fonts comercials. La reducció dels nivells de partícules atmosfèriques amb un diàmetre inferior a 10 micres (PM10) podria disminuir aquesta mortalitat en un 15% anual.
 
En els últims anys s'han fet importants avenços per reduir les emissions de partícules dels tubs d'escapament dels vehicles de motor. No obstant això, no s'han pres mesures per mitigar les emissions procedents del desgast dels frens, els pneumàtics i l'asfalt així com de la re-suspensió de la pols de les vies de trànsit. Aquestes fonts contribueixen tant com els tubs d'escapament a les concentracions de partícules nocives en l'aire urbà i la seva importància augmentarà en el futur.
 
Els mesos d'abril i maig, científics de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC van dur a terme a Barcelona una sèrie d'assajos per mitigar la contaminació de l'aire causada per la re-suspensió de partícules inhalables tòxiques dipositades a la superfície del asfalt a causa de la turbulència generada pels vehicles i el vent. Els assajos van consistir en afegir a l'aigua utilitzada per a la neteja viària urbana acetat de calci i magnesi, un lligant que uneix les partícules dipositades entre elles, augmentant el seu pes i reduint així la resuspensió en aire. També estan assajant, o ho faran en els propers mesos, altres compostos com nanopolímers i asfalts porosos. L'absència de mesures preventives fins ara a Europa sobre les partícules de desgast es deuen, en part, a la manca de coneixement sobre les estimacions d'emissions, el seu impacte, efectes sobre la salut i estratègies de mitigació.
 
Com a part de les seves iniciatives mediambientals, la Comissió Europea ha declarat 2013 com a l’“Any de l'Aire”, i s'ha marcat l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire al continent europeu. Els propers 11 i 12 de Juliol experts internacionals es reuniran a les Cotxeres del Palau Robert de Barcelona per debatre sobre els factors que contribueixen a contaminar l'aire que respirem, identificar problemes i buits existents i posar en marxa línies de recerca futures per establir noves pautes per a la gestió de la qualitat de l'aire que potenciïn la prevenció i ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones i amb això reduir l'impacte econòmic i social d'aquest greu problema mediambiental.
 
La trobada està dirigida científicament pels professionals de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) Dr. Fulvio Amato i Dr. Xavier Querol. Aquest últim, durant la seva intervenció, farà un repàs de les diverses fonts d'origen dels diferents tipus de partícules contaminants amb l'objectiu de revisar les polítiques de qualitat de l'aire vigents i actualitzar-les a les noves necessitats. També explicarà els diferents assajos que s’estan duent a terme a l'IDAEA juntament amb l'Ajuntament de Barcelona per reduir l'impacte de les partícules contaminants en la salut.
 
 
Entre els assistents al B·Debate cal destacar també a:
 
Roy Harrison: investigador de la Universitat de Birmingham, és expert en química atmosfèrica, en les transformacions químiques que experimenten les partícules i els aerosols a l'atmosfera al llarg del temps i els seus efectes en la salut humana. També ha estudiat l'ús de marcadors per traçar l'origen dels diferents contaminants atmosfèrics i ha construït models d'estimació dels nivells de pol·lució de l'aire. Gran part d'aquest treball està orientat al desenvolupament de les polítiques preventives. En la seva conferència el Dr. Harrison explicarà els mètodes que utilitzen els científics actualment per diferenciar i quantificar les partícules procedents del desgast dels frens, els pneumàtics i l'asfalt de les que procedeixen directament dels tubs d'escapament.
 
Flemming Cassee: investigador de l'Institut Nacional per a la Salut Pública i el Medi Ambient a Utrech, Holanda, durant més de 20 anys ha estudiat els efectes nocius de les partícules ambientals i els gasos atmosfèrics en la salut. És membre dels comitès internacionals de l'OMS i de la UE en matèria de qualitat de l'aire i seguretat mediambiental. Hi ha molt poca informació sobre la toxicitat d'aquestes partícules de desgast. Durant la seva intervenció, el Dr. Cassee explicarà els estudis que ell i el seu equip estan realitzant en cultius cel·lulars, òrgans i animals amb les partícules de desgast i compararà els resultats obtinguts amb la toxicitat de les partícules nocives procedents d'altres fonts com la combustió. Per exemple, el zinc i el coure procedents del desgast de les rodes podrien ser responsables de casos de toxicitat pulmonar.
 
Jordi Sunyer: codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), és l'investigador principal de diversos projectes internacionals que analitzen els efectes de la pol·lució en la salut humana, principalment la relació entre la contaminació ambiental i les malalties cardiorespiratòries i el desenvolupament neuroconductual infantil. El Dr. Sunyer farà un repàs de l'impacte a curt i a llarg termini de la pol·lució ambiental en els sistemes respiratori, cardiovascular i nerviós i presentarà els resultats dels últims estudis realitzats pel CREAL, juntament amb IDAEA, sobre l'impacte de la contaminació en nens i adults. També explicarà els beneficis per a la salut d'implantar diferents polítiques preventives.
 
Xavier Guinart: cap del Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament de Medi Ambient i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Durant la seva intervenció parlarà de les mancances del Pla de Qualitat de l'Aire de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovat el 2006 i que actualment estan actualitzant amb l'objectiu d'assolir uns nivells de seguretat en la qualitat de l'aire d'aquí a 2015. El debat del dia 11 se centrarà en com mesurar i modelar les emissions de diferents tipus de partícules, s'explicaran els reptes actuals i s'analitzaran experiències assajades en altres països de la Unió Europea i els resultats que han proporcionat.
 
La jornada del dia 12 estarà centrada a analitzar quines estratègies i eines poden ser més efectives per millorar la qualitat de l'aire a les ciutats Europees i les polítiques necessàries per implantar-les.