Biotecnologia industrial: afrontar avui els reptes per garantir un futur sostenible

És evident que el consum actual de matèries primeres d'origen fòssil com el carbó o el petroli és insostenible des del punt de vista ecològic, però també des de la perspectiva de l'ètica, ja que les futures generacions patiran l'efecte de la contaminació que s'està produint ara mateix.

La biotecnologia permet substituir molts dels processos químics per altres més verds que siguin sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, basats en matèries primeres renovables. Un exemple és la substitució dels derivats del petroli per derivats de carbohidrats en la fabricació de plàstics més biodegradables. O la fabricació de biocombustibles.

Un dels camps més prometedors és la medicina, produint de forma segura i eficient medicaments cada vegada més eficaços en diferents àmbits, com les malalties cardiovasculars, el càncer o les patologies infeccioses.

Per repassar l'estat de la qüestió en la biotecnologia blanca –centrada en l'obtenció de productes químics i energia– i en la biotecnologia vermella –desenvolupament de fàrmacs–, diferents referents internacionals es van reunir el 14 i 15 de febrer de 2016 al debat 'Biotecnologia Industrial. Preguntes per avui per a les necessitats de demà', organitzat per B·Debate –una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el debat científic– conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Xarxa de Biotecnologia Industrial Integrativa (RBII).

 

ENTRE ALTRES QÜESTIONS PENDENTS DESTAQUEN:

  1. Garantir la sostenibilitat dels recursos naturals i l'impacte sobre el medi ambient de les activitats industrials
  2. La recerca de nous fàrmacs més eficients i que propiciïn la pràctica d'una medicina personalitzada i que, alhora, tinguin un cost assumible per als sistemes de salut
  3. La millora de les col·laboracions entre el sector públic i el privat
  4. El posicionament de la Responsabilitat Social Corporativa com a element clau de tots aquests processos