2. Els bacteris com a element clau de la biologia sintètica

“Els bacteris són els organismes perfectes per desenvolupar la biologia sintètica, bàsicament a causa de la seva simplicitat”, va explicar Jordi García Ojalvo, professor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Per a això cal tenir en compte també que convivim amb elles en els nostres propis organismes i que formen tot un ecosistema divers, per aquest motiu sigui “important saber com conviuen, es comuniquen i interactuen”. Per exemple, “se sap molt sobre l'acció dels antibiòtics”, va comentar Ojalvo, “però generalment sobre espècies aïllades, no en comunitat, i la resposta a un bacteri pot ser diferent depenent d'aquelles amb les quals conviu”. El grup de Ojalvo treballa tractant de predir aquest tipus de comunicacions en bacteris “sintètics”.

La “enginyeria” de bacteris pot usar-se per a lluitar pròpiament contra altres bacteris. És en el que treballa el grup de María Lluch-Senar, en el CRG de Barcelona, que han utilitzat el bacteri Mycoplasma pneumoniae per a obtenir un “xassís” inofensiu sobre el que afegir elements terapèutics que ataquin a bacteris perillosos i resistents, com les que provoquen l'anomenada pneumònia associada a ventilació mecànica. O pot usar-se també per a desenvolupar vacunes, dissenyant bacteris “a la carta” que optimitzin la resposta immunitària sense perill d'infecció, com estan investigant en el grup de Carole Lartigue, en el French National Institute for Agricultural Research.

Però les seves aplicacions van més enllà de la medicina pròpiament dita.

“El nostre planeta està malalt, principalment a causa de l'acció humana”, va recordar Víctor de Lorenzo, professor de recerca en el Consell Superior de Recerques Científiques, a Madrid (CSIC). Ho està en part perquè el metabolisme biològic és diferent a l'industrial: mentre que el primer segueix un cicle més o menys circular, el segon produeix una gran quantitat de residus no reciclables. “Algunes de les mesures per a combatre-ho són reactives (disminuint la producció), però podem ser proactius?”, es va preguntar. Alguns camins poden venir a través de la biologia sintètica. El seu grup treballa reprogramant el bacteri Pseudomonas putida, que pot ser molt interessant per a tractar de convertir plàstics industrials en productes biodegradables.

“Els models més pessimistes sobre el canvi climàtic s'han confirmat”, va lamentar Ricard Solé, professor ICREA en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Per a tractar de combatre-ho, el seu grup ha introduït el concepte de “terraformación”, no referit a recrear les condicions de la vida en la Terra en altres planetes, sinó en la mateixa Terra ara amenaçada. La seva proposta d'estudi i actuació consisteix a usar la biologia sintètica per revertir les situacions creades per exemple en zones especialment àrides. Aquesta aproximació no està exempta de problemes i riscos, però “en tot congrés ha d'haver-hi una xerrada controvertida”, va afegir Solé. “Ara mateix hi ha poc interès per part de la indústria, més preocupada en general per guanyar diners que per salvar el planeta, però creiem que podria funcionar”, va concloure.