El Zika i altres malalties per mosquits: ¿estem preparats?

Cada any, les malalties transmeses per mosquits acaben amb la vida de 275.000 persones al món. Això sense comptar amb el gairebé mig milió de morts provocades per la malària ni amb altres greus repercussions que poden implicar. L'última gran amenaça és el virus de la Zika, present ja en més de 80 països i capaç de provocar microcefàlia (una greu anomalia cerebral) en els nens d'embarassades infectades.

La globalització i el canvi climàtic estan facilitant que aquest tipus de malalties s'estenguin més enllà de les zones on solien estar presents, incloent la regió mediterrània. En aquests països no pot descartar-se l'arribada de noves infeccions com la del Zika.

Estem preparats per prevenir-les o lluitar contra elles? Per discutir-ho, i per proposar les millores necessàries, diversos dels millors experts internacionals es van reunir en el debat 'Zika virus and other mosquit-born viruses. Science for preparedness and response in the Mediterranean region', organitzat per B · Debate -una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el debat científic- conjuntament amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

CONCLUSIONS:

  1. Les malalties transmeses per mosquits són un problema d'extrema importància a nivell mundial. A més, la globalització i el canvi climàtic estan augmentant les zones exposades a elles.
  2. Les campanyes de vigilància, juntament amb els mètodes de control dels mosquits, són fonamentals per prevenir o contenir les infeccions. No obstant això, encara existeixen llacunes i mancances.
  3. El virus de la Zika és l'última infecció que ha adquirit notorietat. Tot i que a Catalunya només hi ha hagut casos importats d'altres països, hi ha risc que pugui arribar a transmetre a través del mosquit tigre.
  4. Les campanyes de comunicació del risc són crucials i haurien d'incloure missatges tant genèrics com específics per a cada comunitat.