Mara Dierssen

Mara Dierssen

Cap del Grup de Fenotipació Neuroconductual de Models Murins d'Enfermetats del Centre de Regulació Genòmica