Impact of Ageing on Mental Health and Well-being

Impact of Ageing on Mental Health and Well-being

Impact of Ageing on Mental Health and Well-being

29 i 30 de gener de 2014

CosmoCaixa Barcelona. C/ Isaac Newton, 26. Barcelona

Líders científics

Dr. Josep Ma. Haro
Director de la Unitat d'R+D de la Fundació Sant Joan de Déu