Rosa Artells

Rosa Artells

Espanya
Investigadora. Universitat de Barcelona.