Sinopsi

En l’actualitat és possible predir quines malalties poden patir anualment les plantes (i com es van a defensar), per suggerir quina varietat plantar -per exemple, d’arròs- que pugui ser més resistent a la plaga de l'any següent. Experts mundials es reuneixen a B·Debate per parlar sobre el concepte...

Next call for proposals:

2020

The next B·Debate call will open in 2019 to select the proposals that will be part of the B·Debate 2020 program

Read more

Any doubt?