B·Debate organitza debats d'alt nivell científic

Més de 200 experts de renom d'arreu del món participaran en el programa 2014 seguint l'objectiu de B·Debate de promoure la col·laboració i l’intercanvi d’idees i coneixements

18/03/2014

B·Debate té programades 8 activitats per aquest any, que es duran a terme en col·laboració amb destacades entitats i centres de recerca del país i internacionals, i en les quals participaran més de 300 científics i experts en diferents àrees de coneixement de l’àmbit de les ciències de la vida.

Veieu el Programa d'activitats de B·Debate de 2014.

El programa ha estat configurat a partir de les propostes presentades a la convocatòria B·Debate 2014, que han estat seleccionades pel Comitè Científic de B·Debate format per experts i científics rellevants de diversos àmbits de la ciència a Catalunya. En la selecció dels projectes presentats, s’ha valorat tant la rellevància científica com l’interès social dels reptes plantejats, el potencial divulgatiu del coneixement i els continguts generats als debats i d’obtenció de solucions per a necessitats de la societat. També s’ha considerat el grau de multidisciplinaritat de les temàtiques i l’impacte internacional de l’activitat. 

Les temàtiques tractades per B·Debate el 2014 inclouen diferents àmbits de recerca biomèdica, com l’epigenètica i el càncer per generar noves eines de predicció, diagnòstic i teràpies personalitzades pel tractament de diferents tipus de càncer. S’explorarà els horitzons que s’obren en la medicina respiratòria personalitzada, centrada en les patologies respiratòries individuals dels pacients i que adapta els tractaments a les característiques biològiques individuals de cada malalt. Es discutiran els reptes i oportunitats que generen la gran quantitat de dades biomèdiques (Biomedical Big Data) en la millora  del coneixement del cicle de les malalties així com la millora de la translació a les aplicacions clíniques. En l’àmbit de l’epidemiologia i el medi ambient s’analitzarà quin és l’impacte de l’entorn en el neurodesenvolupament del cervell a la infància, i quina és la influència del clima en el desenvolupament dels diferents models de ciutats i els efectes en la salut de la seva població.  S’obriran espais de debat i discussió sobre diferents qüestions transcendentals al voltant de la bioètica, i s’analitzarà el paper clau que tenen els algoritmes en el desenvolupament del nostre model econòmic basat en el coneixement.