Sinopsi

Les pràctiques científiques que s’utilitzen actualment reuneixen crítiques importants i diverses: la necessitat de pagar per accedir a la major part de publicacions, el problema de reproductibilitat, un sistema d'avaluació insuficient basat en mètriques bibliogràfiques o l'escassíssima influència...

Propera convocatòria:

2020

La propera convocatòria de B·Debate s'obrirà l'any 2019 per seleccionar les propostes que formaran part del programa B·Debate 2020

Llegeix més

Tens dubtes?