Experts internacionals debaten sobre la contaminació de l’aire i com millorar-ne la qualitat

B·Debate i l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC) organitzen les jornades de debat 'Urban Air Quality: The challenge of non-exhaust road transport' els dies 11 i 12 de juliol de 2013 al Palau Robert de Barcelona

03/07/2013

Urban air quality. The challenge of non-exhaust road transport emissions

L’aire és essencial per a la vida, però tot i així el 80% dels europeus viuen exposats a nivells de contaminació atmosfèrica superiors als que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix com a referència. Juntament amb l’oxigen, al respirar s’inhalen també altres gasos i partícules que poden afectar la salut, ja sigui per exposicions puntuals com constants.

Segons dades de l’OMS, reduir el volum de partícules en suspensió disminuiria fins a un 15% les morts atribuïdes a la contaminació atmosfèrica a Europa, on cada any se’n comptabilitzen unes 430.000. Per debatre sobre les emissions i la seva concentració en ciutats, els efectes sobre la salut i les mesures aplicables, B·Debate —iniciativa de Biocat i l’Obra Social “la Caixa”— i l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC) organitzen els dies 11 i 12 de juliol les jornades de debat Urban Air Quality: The challenge of non-exhaust road transport a Barcelona.

En els darrers anys s’han desenvolupat tecnologies per mitigar les emissions provinents de la combustió, però hi ha altres fonts contaminants que no han rebut la mateixa atenció malgrat que empitjorin d’igual manera la qualitat de l’aire: el desgast dels frens, dels pneumàtics i de l’asfalt, o la re-suspensió de les partícules del sòl en són alguns exemples. Fins fa poc, les mesures preventives contra aquests contaminants han estat inexistents, però ara la Comissió Europea ha engegat iniciatives mediambientals que n’estimen els efectes i busquen estratègies per reduir-ne l’impacte econòmic i social. Dins d’aquest marc, ha declarat 2013 l’Any de l’Aire i s’ha proposat millorar-ne la qualitat.

Dirigits científicament pel Dr. Fluvio Amato, investigador de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) i el Dr. Xavier Querol, professor investigador del departament de Geociències del mateix Institut, els debats reuniran experts del Regne Unit, Països Baixos, Suècia, Suïssa, Àustria i Espanya per parlar sobre com millorar la qualitat de l’aire europeu i quines iniciatives poden establir pautes de prevenció d’ara en endavant.

D’entre els ponents, destaquen Roy Harrison, Flemming Cassee, Jordi Sunyer i Xavier Guinart. El Dr. Harrison és expert en química atmosfèrica a la Universitat de Birmingham i ha treballat en el desenvolupament de polítiques preventives. Durant la seva intervenció a les jornades B·Debate, el Dr. Harrison explicarà com es diferencien i quantifiquen les partícules procedents del desgast de frens, pneumàtics i asfalt enfront de les que s’originen per combustió.

El Dr. Cassee, investigador de l’Institut Nacional per a la Salut Pública i el Medi Ambient a Utrech (Països Baixos) és expert en els efectes per la salut de les partícules i els gasos atmosfèrics. En la seva conferència parlarà de les partícules de desgast i compararà la toxicitat amb components d’altres fonts contaminants.

El codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), el Dr. Sunyer, investiga la relació entre la contaminació i els problemes cardiorespiratoris i el desenvolupament neuroconductual infantil. A la seva intervenció presentarà els impactes de la contaminació en nens i adults i els beneficis per a la salut de les polítiques preventives. Finalment, el cap del Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament de Medi Ambient i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Xavier Guinart, parlarà de les millores que s’estan aplicant al Pla de Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 2006 per assolir els nivells de seguretat l’any 2015.

El debat es podrà seguir a Twitter @BDebate a través de l'etiqueta #BDebate

Organitzen: