El càncer en les dones

Cada any, tres milions i mig de dones a tot el món moren a causa d'un càncer, de les quals sis mil sis viuen a Catalunya. Alguns d'aquests tumors només es produeixen en elles, com els d'ovari o coll uterí. D'altres són fortament majoritaris -com els de mama- i alguns tenen característiques particulars -com els de pulmó, que estan augmentant per la incorporació tardana de la dona al tabac-.

En la lluita per disminuir el seu impacte i mortalitat, diversos factors són crucials i s'han d'atendre amb especial dedicació. D'una banda, l'estudi de la biologia del càncer és fonamental per conèixer els seus mecanismes, debilitats i formes de presentació, així com per dissenyar tractaments més eficaços. D'altra, el coneixement permet establir amb més precisió la susceptibilitat de cada dona i desenvolupar millors eines de prevenció i diagnòstic precoç. A més, el paper de les associacions de pacients és cada vegada més actiu i important en la lluita pels seus drets i en la millora de la seva qualitat de vida.

Per discutir la situació actual, així com els reptes i nous avenços sobre el càncer en les dones, diversos dels millors experts internacionals es van reunir a B·Debate, una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per a promoure el debat científic.

CONCLUSIONS:

  1. L'estudi de la biologia del càncer està donant lloc a noves idees de tractaments, ja sigui a través d'una medicina de major precisió, de la immunoteràpia o de l'atac als telòmers, entre d'altres.

  2. Es busquen noves firmes de gens i models per calcular la susceptibilitat al càncer en dones, el que milloraria la detecció precoç i les expectatives dels tractaments.

  3. Un dels tractaments preventius que es pretén generalitzar és el de la vacuna contra el virus del papil·loma humà, altament eficaç en la protecció contra el càncer de coll d'úter. 
  4. La relació metge-pacient i l'accés a la informació són dos dels aspectes més importants d'una medicina que busca ser cada vegada més participativa.