El cervell elèctric: un diàleg ple de promeses

El cervell funciona fonamentalment mitjançant electricitat, i aquesta particularitat permet que puguem alterar el seu funcionament buscant beneficis. Elèctrodes implantats mitjançant cirurgia es fan servir ja per controlar, per exemple, alguns símptomes del Parkinson, i s'investiga la seva aplicació en altres patologies tan importants com els infarts cerebrals. A més, part de la informació que emet es pot descodificar mitjançant un ordinador. Això està permetent crear interfícies amb les que pacients paralitzats poden moure braços robòtics o controlar mentalment les seves pròpies cadires de rodes. En persones sanes, l'estimulació elèctrica sembla ser capaç de millorar habilitats com la memòria, però encara no es coneixen els seus possibles efectes a mitjà i llarg termini.

Alguns dels millors experts internacionals en el camp van exposar els seus treballs a B·Debate, una iniciativa de Biocat i l'Obra Social "la Caixa" coorganitzada en aquest cas amb l'IDIBAPS per promoure el debat científic.

CONCLUSIONS:

  1. El camp de la neurociència viu el millor moment des que va néixer. Una de les grans possibilitats que ofereix és manipular el funcionament del cervell mitjançant electricitat. Això permet usar tècniques d'estimulació i interfícies cervell-ordinador, tant en malalts com en persones sanes
  2. L'estimulació elèctrica permet el tractament de símptomes del Parkinson, l'epilèpsia o la depressió resistent. En persones sanes podria millorar la memòria o el somni; en aquest cas, la major part dels científics es mostren cauts davant la manca d'estudis a llarg termini
  3. Els senyals elèctrics que emet el cervell poden ser parcialment descodificats mitjançant un ordinador. Això fa que es pugui controlar un braç robòtic, una cadira de rodes o fins i tot escriure en una pantalla simplement mitjançant el pensament. Els científics demanen finançament per augmentar els assajos clínics i afavorir noves aplicacions
  4. S'investiguen a més noves tecnologies, com fer servir el grafè en els diferents dispositius o l'ús de l’optogenètica i l’optofarmacologia, que permeten controlar el comportament de les neurones mitjançant el simple ús de la llum