Els mecanismes de l’epigenètica: en la salut i en la malaltia. Conferència a Barcelona sobre Epigenètica i Càncer

La informació genètica es troba codificada en l'ADN, al qual metafòricament es coneix com un llibre d'instruccions. Això no obstant, aquest "llibre" és molt complex d'interpretar, i les mateixes instruccions serveixen per donar lloc a cèl·lules tan diferents com una neurona o una cèl·lula de la pell. En realitat, es tracta més aviat d'una coreografia en la qual els gens es van activant o apagant segons el moment, les circumstàncies i el lloc.

Més enllà de la genètica, l'epigenètica actuaria com la directora del ball. Comprèn tot un seguit de capes reguladores que, mitjançant mecanismes connectats entre si, coordinen el que cada cèl·lula ha de fer en cada moment. Encara es desconeixen bona part d'aquests mecanismes, però la seva importància és tan radical que alteracions del sistema donen lloc a nombrosos i greus problemes. D'entre tots ells, un dels més estudiats és la seva relació amb el càncer, i marcadors epigenètics estan servint ja en alguns casos per afinar diagnòstics o dirigir teràpies.

Per discutir alguns dels més recents i importants avenços, diversos dels millors experts internacionals es van reunir a B·Debate, una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el debat científic. És la cinquena ocasió en què té lloc aquesta sèrie de conferències sobre epigenètica, que contribueixen a posar  Barcelona a l'aparador d'un camp altament emergent. En aquesta ocasió ha estat organitzada conjuntament amb l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC) i l’Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), amb la col·laboració de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), el Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC; IDIBELL) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG).

CONCLUSIONS:

  1. L'epigenètica és responsable del correcte desenvolupament de les cèl·lules i teixits. Alteracions en el seu funcionament es relacionen amb greus malalties, inclosa la pràctica totalitat dels tumors.

  2. Hi ha una íntima connexió entre la recerca més bàsica i l'aplicada. L'estudi dels mecanismes epigenètics està donant pistes sobre possibles nous tractaments. 

  3. Algunes de les aplicacions de l'epigenètica en el tractament del càncer són servir de guia de certes teràpies i la localització de tumors d'origen desconegut.
  4. El genoma ha deixat de veure com un llibre d'instruccions lineal. La seva estructura en 3D és crucial per a la seva lectura i suposa un dels mecanismes d'identitat cel·lular.