Les noves eines per a la investigació del futur

En la investigació biomèdica, una eina controvertida és l'ús d'animals, fet que està sotmès a discussions ètiques i que moltes vegades no reflecteix la realitat del cos humà. Per substituir o complementar la recerca en animals s'estan desenvolupant ja miniòrgans de laboratori, organoides i "òrgans en xips" que permetin una experimentació més directa i real; s'usen cèl·lules iPS, cèl·lules reprogramades per retornar-les pràcticament al seu estat original quan van començar en l'embrió; i es treballa en models matemàtics amb l'objectiu final de crear un "humà virtual" que pugui ser estudiat directament en un ordinador. Paral·lelament, s'estudien per exemple ratolins modificats gen a gen per identificar funcions encara desconegudes d'aquests animals.

Per debatre aquests avenços, alguns dels millors experts internacionals es van reunir en un B·Debate, una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el debat científic.

CONCLUSIONS:

  1. Iniciatives ciutadanes estan proposant la prohibició de l'ús d'animals amb finalitats de recerca. No obstant això, la Comissió Europea afirma que ara mateix no és possible, i estableix una sèrie de recomanacions per racionalitzar el seu ús.
  2. Es busquen noves eines que permetin una investigació més fiable. Entre elles hi ha l'ús de cèl·lules mare, d’organoides o fins i tot d'òrgans en un xip'.
  3. Projectes com el de l'Humà Fisiològic Virtual pretenen estudiar el cos humà a través de models matemàtics generats per ordinador.
  4. Mentrestant, l'ús d'animals continua sent necessari. En aquest sentit, han nascut grans projectes per millorar aquest ús: per exemple, identificar la funció de cada un dels 20.000 gens d'un ratolí, extrapolar-i comparar-los amb els dels humans.