3. Co-evolució i adaptació del patogen i de la planta amfitriona creixement i defensa

Per Detlef Weigel, director de l'Institut Max Planck per a la Biologia del Desenvolupament (Tübingen, Alemanya), l'objectiu en els propers deu anys se centra en comprendre els patrons genòmics i geogràfics per a la diversitat de la resposta immune.

"Hem observat que la variació natural revela nous aspectes del sistema immune de la planta i que, en les plantes silvestres, els patosistemes -els subsistemes definits pel parasitismo- difereixen dels patosistemes de les plantes collides i de les de laboratori. I també els estira i arronsa entre patogen i amfitrió difereixen si s'observen en hivernacle que al camp ", ha subratllat.

El projecte que acaba de començar descriurà, mitjançant la seqüenciació de tot el genoma, la diversitat genètica a la planta amfitriona i dues patògens importants, Pseudomonas i Hyaloperonospora arabidopsidis. L'objectiu és aconseguir un mapa d'al·lels de resistència a la planta amfitriona i un altre d'al·lels efectors en els patògens, per demostrar així si l'adaptació local és més comú a la planta o en els patògens.

Una altra de les nombroses línies de treball obertes ha estat descrita per Hailing Jin, professora de la Universitat de Califòrnia a Riverside (EUA): l'ARN petit és una classe d'ARN curt no codificant que mitjana en el silenciament dels gens d'una manera secuencia- específica. "Hem demostrat que alguns ARN petits de patògens pot transferir-se a les cèl·lules de la planta amfitriona i suprimir la seva immunitat perquè la infecció tingui èxit. Un d'aquests patògens fúngics, Botrytis cinerea, causa l'anomenat floridura grisa (també conegut com podridura grisa) en més de mil espècie de plantes. A més, hem demostrat que aquest patogen pot incorporar dobles cadenes d'ARN i d'ARN petit del seu entorn. I, en aplicar ARN petit en els gens de Botrytis en la superfície de fruites, verdures o flors, s'inhibeix la floridura gris³ ", ha destacat. I, en la seva opinió, aquesta troballa inaugural a nova generació de fungicides de llarga durada i respectuosos amb el medi ambient.

"Perquè l'agricultura personalitzada sigui una realitat, és fonamental que la societat exigeixi als seus governs una major inversió en ciència bàsica, que pugui ser aplicada posteriorment. El límit el situa els diners que disposen els científics ", ha assenyalat Ignacio Rubio-Somoza, del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) de la Universitat de Barcelona i co-organitzador de la trobada.

Un altre aspecte que s'ha de potenciar -en la seva opinió- és conscienciar la ciutadania que els científics "són els més enamorats de la Terra, la natura i el medi ambient. I la nostra única passió és entendre i aportar solucions a llarg termini que siguin el més innòcues. Nosaltres necessitem explicar-nos, però la ciutadania també ha de escoltar-nos i tenir pensament crític i interessar per què els científics fem les coses. La formació en ciència, especialment en biologia, és clau i així s'evitarà que hi hagi gent que pensi que els tomàquets no tenen gens ".