3. El son des d'una perspectiva pública i econòmica

A més de les més que rellevants qüestions de salut i qualitat de vida, la quantitat i qualitat de son sembla afectar també a l'economia i a la productivitat. "Els factors que determinen o influeixen sobre la productivitat són molt complexos i difícils de determinar", ha reconegut David Gozal, "però alguns estudis xifren fins a en un 16% l'increment que es produeix quan s'augmenta en una hora la quantitat de son". D'altres, realitzats a escala de països, xifren les repercussions del son insuficient en escales de milers de milions de dòlars, xifres que suposarien el 1,56% del PIB a Alemanya, el 2,28% als Estats Units o el 2,92% al Japó.

Encara que hi ha variacions individuals, la màxima productivitat de mitjana es produeix quan es dormen unes 9 hores cada nit. Aquesta xifra està en el màxim de la forquilla fixada per la National Sleep Foundation, que recomana entre 7 i 9 hores. Però aquestes xifres no es corresponen amb alguns polèmics estudis que han intentat determinar el nombre d'hores que, "segons l'evolució", hauríem de dormir.

Jerry Siegel, professor a la Universitat de Califòrnia, ha estudiat durant anys a tres poblacions que viuen de forma semblant a com ho feien les societats humanes tradicionals, en un entorn natural, sense llum elèctrica. Són els Hadza, a Tanzània, els San, a Sud-àfrica i els Tsimane, a Bolívia. Segons Siegel, "tots ells dormien una mitjana d'entre 6 i 7 hores (una més a l'hivern) i tot just un 15% dormia migdiada. No se'n van a dormir quan es fa fosc, sinó almenys tres hores després. I es desperten de manera molt regular just abans de l'alba, el que porta a pensar que no és tant la llum qui regula els períodes de son, sinó la temperatura ". Per Gozal, però, cal prendre amb reserves aquestes dades. "No sabem, per exemple, si fan micromigdiades durant el dia que no s'estan registrant. I les condicions en què viuen tampoc sabem si són les ideals ".

En qualsevol cas, les condicions de la vida actual són un obstacle per tenir un somni de qualitat. Un dels assumptes fonamentals el constitueix el treball per torns, al qual s’hi dedica entre el 18 i el 25% de la població occidental. "És un gran problema", ha afirmat Manolis Kogevinas, professor a l'Institut de salut Global de Barcelona. "Els canvis que porta associats en els ritmes circadians es relacionen amb un augment del risc d'obesitat, malaltia cardiovascular i ictus, i probablement amb alguns tipus de càncer, especialment alguns de relació hormonal com els de mama".

Per combatre l'epidèmia de son insuficient cal actuar en diferents fronts i a gran escala. Un d'aquests fronts és el de la reforma horària que porta anys que es propugna. El 2013 es va crear a Catalunya una organització d'experts que ha aconseguit el compromís del Parlament d'aplicar-la per a l'any 2025. Entre els seus propòsits està el d'acomodar l'horari oficial amb el solar (incloent mantenir fix l'horari d'hivern), avançar els horaris laborals, de menjars i de son i sensibilitzar sobre la seva importància. Ferran Barbé ho ha resumit així: "menjar sobre la 1 del migdia, prohibit sortir de treballar a partir de les 6, sopar a les 8 i al llit a les 10". Per Salvador Cardús, professor a la Universitat Autònoma de Catalunya i membre del comitè d'experts per la reforma horària, és una qüestió que implica equitat i benestar, però per aconseguir-ho cal vèncer moltes resistències: "Moltes d'elles vénen de les estructures de poder,  però també hi ha una resistència individual que considera els horaris gairebé immodificables i que es repeteix de la següent forma: així és com sempre ha estat, es deu al clima, al nostre caràcter nacional ... ".