Tècniques d'imatge molecular per a la medicina de precisió

La medicina busca cada vegada més un major grau de precisió. Identificar el procés exacte que té lloc en cada pacient per oferir un diagnòstic i un tractament el més precisos possible. Busca augmentar l'eficàcia i alhora reduir els efectes secundaris. I en aquest camí s'acompanya d'un aliat cada vegada més important: les tècniques d'imatge. Tècniques que han anat evolucionant des dels Raigs X o les ressonàncies magnètiques fins a les últimes eines que permeten una visualització molt més concreta, de vegades molecular.

Les últimes tècniques s'aprofiten de la fluorescència, la nanotecnologia o el coneixement íntim de la biologia per avaluar l'acció concreta de fàrmacs, el comportament dels tumors o per ajudar els cirurgians a delimitar i guiar les seves operacions. El seu ús i la seva combinació prometen ser útils en investigació, però també en el diagnòstic i tractament de malalties. D'aquesta capacitat sorgeix el concepte "theranostics", la unió en el mateix procés del diagnòstic i el tractament.

Per discutir alguns dels més recents i importants avenços, diversos dels millors experts internacionals es van reunir el 8 i 9 de novembre al debat 'Imaging for Life. From Molecules to Diagnostics and Therapy', organitzat per B·Debate –una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el debat científic– conjuntament amb l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) - Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB) i el Jožef Stefan Institute (IJS) - Ljubljana University (Slovenia).

 

CONCLUSIONS

  1. Des dels raigs X, les tècniques d'imatge han evolucionat molt en medicina. Ara busquen fer-se més específiques i guiar l'anomenada medicina molecular
  2. Una gran part dels fàrmacs fracassa en les seves últimes etapes de desenvolupament. Una millor visualització del seu funcionament ajudaria a millorar la seva eficàcia
  3. Les noves tècniques d'imatge abasten molts processos mèdics. Neix un nou concepte, "theranostics", el seu ús simultani per al diagnòstic i el tractament
  4. El càncer és una de les malalties on la imatge és més important. Les noves tècniques busquen ser útils en el diagnòstic, el pronòstic i fins i tot en guiar els cirurgians durant les operacions