Noves estratègies antibiòtiques (revertint un futur distòpic)

Les resistències a antibiòtics causen actualment 700.000 morts a l'any. Si no es troba i es posen solucions ràpidament, aquestes es dispararan fins als deu milions anuals el 2050, el que implicaria que superarien en nombre a les causades pel càncer. La situació, per la seva importància i per la dificultat de fer arribar el missatge, te un gran paral·lelisme amb la de la crisi o emergència climàtica.

Encara que hi ha diferents mesures que es poden dur a terme per minimitzar el problema, necessitarem nous antibiòtics amb mecanismes d'acció diferents als tradicionals. No obstant això, l'aparició de noves molècules és molt escassa, i les empreses estan deixant d'invertir en aquest tipus d'investigació a causa de les baixes expectatives de benefici. Davant d'aquesta situació, els experts proposen plantejar incentius que afavoreixin la col·laboració publico-privada.

Per discutir la importància del problema, els nous avenços i les dificultats a solucionar, diversos dels millors experts internacionals es van reunir a B · Debate, una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el debat científic impulsat per experts en el camp de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

CONCLUSIONS:

• El problema de les resistències antimicrobianes guarda bastantes similituds amb el de la crisi climàtica, tant per les seves repercussions com per la dificultat de fer arribar el missatge. Les conseqüències econòmiques podrien ser similars a les de l'augment en més de de 2  ºC la temperatura global.

• Necessitarem nous fàrmacs basats en estratègies noves amb nous mecanismes d'acció. Entre les propostes plantejades destaquen les següents: la recerca en els oceans, antibiòtics de precisió com anticossos monoclonals, l'ús de virus bacteriòfags, de la nanotecnologia o de pèptids que provoquin l'agregació i col·lapse de les proteïnes bacterianes.

Hi ha una gran dificultat per fer que nous antibiòtics arribin al mercat, especialment aquells que incorporen nous plantejaments. Les empreses no veuen oportunitats de mercat i es proposen incentius que impulsin la col·laboració publico-privada.

• Cal reforçar les actuals estructures de finançament per impulsar la recerca i desenvolupament de noves molècules i idear nous mecanismes, segurament des d'institucions públiques o partenariats públic-privats, que substitueixin la manca de propostes innovadores en les fases més inicials de la investigació.