Tractant el càncer: La lluita contra les resistències

Els tractaments contra el càncer no deixen de progressar: a les millores en els diagnòstics o les cirurgies s'hi han incorporat en els últims anys tota una bateria de fàrmacs basats en l'anomenada medicina de precisió, medicaments dirigits a les característiques particulars de cada tumor per a cada pacient.

No obstant això, un nou obstacle ha sorgit en la lluita. Els tumors són capaços d'evolucionar i adaptar-se al tractament, tornant-se resistents. En certa manera es comporten com una infecció que tracta de sobreviure. Per intentar sobreposar-se a aquesta resistència, els investigadors treballen en diferents vies d'abordatge: analitzen la genètica completa dels tumors per conèixer-los millor i així definir millors tractaments, seguir la seva evolució i detectar els punts febles; al mateix temps investiguen combinacions de fàrmacs per dificultar que el tumor s'escapi de la seva acció; i des de fa uns anys desenvolupen l'anomenada immunoteràpia oncològica, la gran esperança contra el càncer dels últims temps, basada en estimular les nostres pròpies defenses per atacar i controlar el tumor. I tot això amb la mira posada en el preu creixent dels fàrmacs, que amenaça amb dificultar el seu accés general per part de la societat.

Els tractaments contra el càncer no deixen de progressar: a les millores en els diagnòstics o les cirurgies s'hi han incorporat en els últims anys tota una bateria de fàrmacs basats en l'anomenada medicina de precisió, medicaments dirigits a les característiques particulars de cada tumor per a cada pacient.

Per presentar i discutir els nous avenços, reptes i dificultats en la lluita contra el càncer, experts nacionals i internacionals es van reunir en el debat ‘Cancer Therapeutic Resistance’. La trobada va ser organitzada per B·Debate –una iniciativa de Biocat i de l’Obra Social “la Caixa”  per promoure el debat científic–, l’Institut Català d’Onoclogia (ICO) i el Vall d'Hebron Institut d’Oncologia  (VHIO).

 

CONCLUSIONS

  1. Els tractaments contra el càncer han millorat en els últims anys el pronòstic de la malaltia. No obstant això, un problema que es va infravalorar en el seu dia són les resistències que els tumors desenvolupen a les teràpies, el gran obstacle ara mateix en la lluita contra el càncer.
  2. La immunoteràpia, l'estímul de les nostres pròpies defenses contra el tumor, és la gran esperança de l'oncologia, i en aquest sentit s’enfoca gran part de la investigació.
  3. Els estudis genètics a gran escala estan permetent conèixer millor les característiques de cada tumor i els seus punts febles. Les teràpies del futur passaran per combinacions de fàrmacs per dificultar que el càncer escapi de la seva acció.
  4. Un problema creixent és l'augment en el preu dels medicaments. Part de les solucions passen per un major diàleg entre la indústria i les administracions, a través, per exemple, dels anomenats acords per resultats (l'hospital només paga a la indústria si el seu fàrmac ha funcionat).