Bioenginyeria per a l'envelliment saludable. Afegint vida als anys

El 9 de novembre de 2017, investigadors de tot el món es van reunir a B·Debate per debatre sobre el paper de la bioenginyeria en l'envelliment actiu. Les estimacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) són que, entre 2000 i 2050, es duplicarà el nombre actual de persones amb més de 60 anys. I que, el 2050, una de cada cinc persones tindrà més de 60 anys.

Els grans pateixen més malalties que la resta de la població. I, a més, són amb freqüència malalties cròniques i molt discapacitants. En aquest context, la bioenginyeria pot oferir moltes solucions en diferents àrees, com les aplicacions mòbils, els robots assistencials, les noves eines de diagnòstic o les solucions en medicina regenerativa.

Però moltes preguntes segueixen sense resposta i es va tractar de donar-les en aquesta nova edició de B·Debate, “Bioengineering for Healthy Ageing. Adding Life to Years” –una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social “la Caixa" per promoure el debat científic– organitzada de manera conjunta amb Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC).

 

CONCLUSIONS:

  1. L'envelliment de la població és una tendència constatada, que portarà al fet que el 2060, un de cada tres europeus tindrà més de 60 anys. Entre altres implicacions, les despeses totals dedicades a cures a llarg termini es doblaran

  2. Entre els nous abordatges que s'imposen per afrontar aquest repte destaquen l'envelliment saludable. Té com a objectiu que els ciutadans puguin viure de manera independent i autònoma molts anys i, preferiblement, en el seu propi entorn.

  3. Un altre concepte amb importància creixent és la medicina d'alta definició que se centra, en comptes de la malaltia, en la salut, en el pacient i en la prevenció. 
  4. La bioenginyeria pot oferir moltes solucions en diferents àrees, com biosensors i dispositius, mòbils, robots assistencials, noves eines de diagnòstic o solucions en medicina regenerativa en cardiologia i d'òrgans, entre altres àrees.

  5. Hi ha molts reptes per a afrontar, com l'ètica, la involucració dels diferents agents o la ciència oberta. I barreres, com la privacitat, la confiança, la funcionalitat i el valor afegit, el cost i la facilitat i la idoneïtat per a l'ús diari.

  6. Els valors subjacents de la Recerca i Innovació Responsable poden ser una bona guia d'un procés d'auto reflexió per fer que la recerca i la innovació en salut siguin més obertes i transparents.