4. Tractaments regeneratius aplicats a l'envelliment

Els tractaments regeneratius aplicats a l'envelliment són camps molt prometedors. Elena Martínez, de l'IBEC, va repassar el desenvolupament de construccions de cor humà amb funcionalitat similar a teixit, que permeti la regeneració cardíaca.

"Cal recordar que les malalties cardíaques són la primera causa de mortalitat i morbiditat a tot el món. I que el teixit cardíac té una mínima capacitat per reparar-se, pel que són necessàries tecnologies que promouen bé la seva reparació, bé la seva regeneració: l'enginyeria de teixit cardíac permet la generació de teixit del miocardi en 3D que repari les zones danyades", va resumir.

Per la seva banda, Núria Montserrat, l'IBEC, va repassar l'estat de la regeneració d'òrgans, que pot suposar noves esperances per a la medicina regenerativa. La investigació se centra en la combinació de cèl·lules mare pluripotents, en models animals per reprogramació i regeneració ‘in vivo’ i en l'enginyeria de teixits.