3. Paper creixent de la robòtica

Els robots ofereixen un enorme potencial per millorar la qualitat de vida dels últims anys, tal com va posar de manifest Tony Prescott, de la Universitat de Sheffield. "El futur serà un ecosistema de cures connectades: la robòtica, juntament amb la telemedicina, proporcionarà suport a casa, en les cures en residències i als hospitals. La casa és fonamental, la gent prefereix envellir en el seu entorn tal com ens mostren les dades. La gent de més de 65 anys passa més del 80% a casa, un percentatge que supera el 90% en els majors de 85 anys", ha recalcat.

Prescott ha subratllat que cal tenir en compte que les cures robòtiques no substitueixen les cures humanes. Però els robots, entre altres activitats, poden proporcionar suport addicional físic i social, ajudar que la gent visqui més a casa, ajudar que la gent gran ajudin a altres persones grans o assistir als cuidadors perquè siguin més eficients.

"També permetran que aquests professionals se centrin més en els aspectes humans del seu treball, creant una professió amb més habilitats i que permetrà que realitzar cures sigui més enriquidor. I es reduiran algunes de les lesions que pateixen els cuidadors en alguns aspectes físics del seu treball. Crec, a més, que ajudarà, ja que hi ha escassetat de cuidadors professionals formats en habilitats", va repassar.

Finalment, ha insistit que els robots del futur no necessiten tenir aparença humanoide, tal com demostren alguns dels robots d'ajuda que ja estan comercialitzats.

En aquest camp s'imposa el nou paradigma de la robòtica 'tova', com va explicar Cecilia Laschi, de la Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa: mentre que l'abordatge clàssic de la intel·ligència personificada se centrava en el cervell i en el processament central, l'abordatge actual aposta per interactuar amb l'entorn i perquè la cognició emergeixi de la interactuació entre sistema i entorn.

"La robòtica pot aconseguir que els comportaments s'adaptin amb un millor exercici: més seguretat, eficiència, efectivitat, robustesa, flexibilitat, entre altres característiques, aconseguint realitzar més tasques de les que són possibles avui", va afirmar.

A més, les expectatives són molt prometedores: s'esperen unes vendes de robots de servei, entre 2016 i 2019, de 45.000 milions de dòlars. Segons la Federació Internacional de Robòtica (IFR), en aquest període s'instal·laran 1,4 milions de robots industrials en fàbriques i es calcula que vendran uns 333.000 robots de servei tant en els sectors de fabricació com en els de no fabricació. I es vendran 42 milions de robots d'aquest tipus per a ús personal i domèstic en les nostres vides privades.