2. Cap a una medicina d'alta definició?

Un altre concepte recent i que serà clau en el futur és el de medicina d'alta definició, va recordar Josep Roca, de l'Hospital Clínic de Barcelona. Es defineix com l'adopció de tecnologies capaces de mesurar longitudinalment paràmetres multinivell de salut a alta resolució. Estaran aparellats amb repositoris dinàmics de coneixement i amb analítiques sofisticades que alimentin sistemes de suport de decisió dirigits tant als ciutadans com als professionals.

Aquest abordatge porta aparellats reptes en la implementació. Entre d'altres, en el desenvolupament d'una infraestructura que sostingui un marc de salut digital (DHF en les seves sigles en anglès), en la generació d'evidència i en la implementació de ciència, en la generació de valor, en els incentius financers per a models de negoci innovador, en marcs reguladors i d'aprovació nous i en l’empoderament ciutadà i formació d'equips multidisciplinaris.

"Passarem de centrar-nos en la malaltia a centrar-nos en la salut; de basar-nos en òrgans a basar-nos en sistemes; de manejar la malaltia a centrar-nos en el pacient i en la prevenció; de cures reactives a cures proactives i d'un abordatge universal a un personalitzat. I haurem de revisar les taxonomies de la malaltia. Un altre canvi rellevant és que necessitem unes cures sanitàries predictives, en comptes de reactives: previndrem -o reduirem l’impacte- de la malaltia mitjançant avaluacions de risc de la salut. Això permetrà un diagnòstic d'hora, amb intervencions cost-efectives. Ens espera un llarg i excitant viatge", va pronosticar.