3. El sistema immunitari sota la selecció natural

Les infeccions han estat una gran causa de mortalitat en humans pràcticament fins ahir", va afirmar Lluis Quintana-Murci, director de l'Institut Pasteur a París. "Les respostes immunitàries davant d’elles són variables entre individus, i també entre poblacions", va completar.

El seu equip va publicar el 2016 un treball revelador. Van agafar cèl·lules de defensa d'africans i europeus i les van exposar a diferents productes bacterians i vírics. Quan estudiaven la seva resposta van comprovar que les dels africans eren tres vegades més potents. Centenars de gens s'expressaven de forma diferent, i canvis en la seqüència genètica – alguns d'ells heretats de neandertals – explicaven bona part d'aquestes diferències. Significa això que les defenses dels africans són millors? No necessàriament. La hipòtesi és que els europeus, al trobar-se amb menys patògens, es van adaptar suavitzant les seves defenses. I això podria explicar la seva menor taxa de malalties autoimmunes. És un equilibri risc-benefici.

També hi ha diferències individuals. Com va afirmar Mihai G. Netea, cap de laboratori en el Radboud University Medical Center de Nimega, a Holanda, "alguns pacients (no immunodeprimits) vencen una infecció per candidosi amb només 1-2 dies i altres en necessiten més de 10".

Per tractar d'explicar tot això, "estan ja en marxa diversos consorcis per estudiar què és una resposta immunitària sana, i com varia entre individus i poblacions", va comentar Quintana-Murci. En aquests s'analitzaran aspectes genètics i epigenètics– i, fins i tot, del paper del microbioma – i es combinaran amb entrevistes exhaustives per discernir la influència heretada i l'ambiental.