La cultura i la vida. Diàlegs sobre l'impacte de la biotecnologia

La cultura i la vida. Diàlegs sobre l'impacte de la biotecnologia

17th and 24th October and 7th November 2011

CCCB· C/ Montalegre, 5  08001 Barcelona